TIPY NA VÝLETY

 

MENU

Úvodní stránka

Něco o mně

Ruční práce

Nedoklubko

Prodej výrobků

Návody na ruční práce

Tipy na výlety

  Oblíbené odkazy

 

 

Kniha návštěv

Kontakt

 

Stadice - pomník Přemysla Oráče

 

 

Stadice

Ve Stadicích pověst připomíná pomník z roku 1841. Pomník se nachází na prostranství ohraničeném stromořadím. Podle legendy zde bylo pole Přemysla Oráče. Přemysl pocházel ze vsi a byl první zakladatel české královské dynastie. 

Rozměry Královského pole byly ve středověku základem české polní míry.

 Místo je známé především pověstí o Přemyslu Oráčovi, který byl odtud povolán kněžnou Libuší na český trůn.

Pomník Přemysla Oráče

    

Pověst o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi (Kosmas)

„Aj, vyberte ze středu svého posly, nechť jdou na stranu severní, děla kněžna Libuše, za horami oněmi je říčka nevelká, Bílina zvaná. Na jejím břehu viděti jest vesnici, jež Stadice slove. Za vsí se úhor nachází - dvanáct kročejů zšíři, dvanáct kročejů zdéli…

Ten budoucí kníže váš oře se dvěma voly. Je-li vám libo, vezměte koně, řízu, plášť a přehozy a jděte tomu muži vzkaz vyřídit ode mne i lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž ten má jméno Přemysl. Jeho potomstvo bude vládnout této zemi na věky věkův…

Pak byli určeni poslové, aby tomu muži vyřídili Libušin vzkaz. Když kněžna viděla, že cestu neznajíce zaváhali, pravila: Neváhejte, jen jděte bez starosti a následujte mého koně. On vás povede cestou pravou i zpět dovede, neboť cestu tuto již nejednou šlapal…  

mapa

 

Kam dál?

 Ze Stadic se můžeme vydat po zelené turistické značce až k malebné vyhlídce na kaňon Labe - Dubice a dubický kostelíček.